Què fem?

Els equips de MVC treballen de manera transversal oferint solucions que contribueixen a desenvolupar nous marcs de coneixement i aplicació en l’obtenció de tresoreria i finançament.

FINANÇAMENT BANCARI D’EMPRESES I INSTITUCIONS

Negociacions amb bancs nacionals i internacionals.

Refinançaments / Reestructuracions.

Anàlisi de l’endeutament i propostes de millora.

Anàlisi de costos financers i replantejament davant les entitats financeres.

Assessorament financer per a empreses i institucions.

 

MERCAT DE CAPITALS

Fusions i adquisicions.

Recerca d’inversors i col·locacions privades.

Valoració d’empreses.

Consultes i anàlisis de riscos.

Assessorament en decisions sobre: drets, accions, participacions, transaccions de capital.

Mercats de Renda Fixa Nacional i Internacional.

Desinversions totals o parcials.

PLANS ESTRATÈGICS, MITJÀ I LLARG TERMINI

Assessorament corporatiu i estratègic.

Elaboració de plans estratègics.

Finançament de nous projectes d’inversió.

Prospecció i finançament de mercats internacionals.

Disseny i col·laboració en el desenvolupament de noves línies de negoci.

Assessorament i/o presència en Comitès de Direcció.

Col·laboració en Consells d’Administració.

Anàlisi, definició i implantació de models organitzatius. 

 

COL·LABORACIONS I CONVENIS AMB ORGANISMES I INSTITUCIONS

Acords estratègics i personalitzats.

MVC forma part de la xarxa de promotors financers de l’Institut Català de Finances (ICF).

 

ACTUACIONS DE CARÀCTER SOCIAL

En un marc de Responsabilitat Social Corporativa participem en la comissió econòmica d’OXFAM.

Fem col·loquis, xerrades, taula rodona  i conferències sobre temes d’interès i participacions en actes institucionals d’empresa.