Avís legal

Informació general

www.mvcompromis.com és un domini titularitat de M.V. Compromis (en endavant MVC), amb domicili a c/ Mallorca 211 Principal Primera, amb CIF, inscrita al Registre Mercantil tomo 43518, folio 137 hoja B-431-258. El telèfon de la societat a aquests efectes és el 932524853 i el seu correu electrònic és projectes@mvcompromis.com

Tots els serveis prestats per MVC estan sotmesos a la legislació vigent.

MVC posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual es vol donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar als usuaris respecte de quines són les condicions d’ús de la pàgina web.

Termes legals i condicions d’ús

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta pàgina web per part dels clients de MVC i demés usuaris d’Internet. Només per l’ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

Mitjançant l’accés a la web de MVC i a qualsevol de les seves pàgines (en endavant “la Web”) vostè obtindrà la consideració d’usuari i acceptarà, en conseqüència, les presents Condicions Generals.

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Informació i continguts. Limitació de Responsabilitat

La informació continguda a la Web és la vigent a la data de la seva darrera actualització i ha de ser considerada com a informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals. MVC no es fa responsable d’informació no continguda en aquesta pàgina Web i, per tant, no elaborada per MVC o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, i especialment no és responsable de la informació continguda a pàgines web de tercers connectades mitjançant links a la pàgina Web de MVC.

MVC no és responsable d’una negligent utilització dels continguts i no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar la Web. MVC es reserva, tanmateix, la facultat de realitzar, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que cregui convenients, sense necessitat de preavís a l’usuari. MVC pot modificar unilateralment les condicions i termes d’ús de la Web. Qualsevol modificació dels mateixos s’informarà convenientment al propi website.

La Web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, MVC no descarta la possibilitat que existeixin errades de programació o que succeeixin causes de força major que facin impossible l’accés a la Web.

Enllaços (links) a tercers

Des de la Web és possible redirigir a continguts de tercers llocs webs. MVC no pot controlar els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, per tant no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, MVC manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Drets de la Propietat Industrial i Intel•lectual

Els drets de la Propietat Industrial i Intel•lectual del contingut de la Web i el seu disseny gràfic i codis són titularitat de MVC i/o de tercers proveïdors de la informació i/o continguts facilitats per MVC en base a acords existents amb els mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts i la informació de qualsevol tipus obtinguda a través de la Web per a enviar publicitat, comunicacions amb qualsevol finalitat comercial o missatges no sol•licitats a un col•lectiu de persones amb independència de la seva finalitat.

Jurisdicció i legislació aplicables

Els termes i condicions sota els que es regeix la Web, i totes les relacions que de la mateixa puguin derivar-se, es troben subjectes a la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’accés o ús de la Web o dels serveis que ofereix se sotmetrà a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), renunciant les parts expressament al seu propi aforament si es donés el cas.